Οκτώβριος 2018 αρχείο

3η ανακοίνωση

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,   η νέα λήξη υποβολής των εργασιών -μετά από αίτημα αρκετών- είναι 18 Νοεμβρίου 2018.   Με εκτίμηση  Από την Οργανωτική επιτροπή