11ο Συνέδριο

Επιστημονική Επιτροπή

Αθανασίου Κυριάκος, Ομότιμος-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντώνογλου Λεμονιά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ασημόπουλος Στέφανος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βαβουγυιός Διονύσιος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βελέντζας Αθανάσιος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γαλάνη Αποστολία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γαλανοπούλου Κωνσταντίνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γαβριλάκης Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Γεωργίου Μάρθα, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γκικοπούλου Ράνια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γκιόλμας …

Θεματικές Ενότητες

Oι υποβαλλόμενες εργασίες θα πρέπει να εμπίπτουν σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές: 1. Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες 2. Διδασκαλία και μάθηση στην Τεχνολογία 3. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 4. Επιστημονικός και Τεχνολογικός Γραμματισμός 5. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας 6. Αντιλήψεις και συλλογισμοί μαθητών και …