19η Ανακοίνωση

Αγαπητοί και Αγαπητές συνάδελφοι,

τα “Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνέδριου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

αναρτήθηκαν στο παρακάτω URL:

http://synedrio2019.enephet.gr/?page_id=1386

Σας ευχαριστούμε