Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 1 Σεπτεμβρίου 2018
Νέα Λήξη Υποβολής Εργασιών: 18 Νοεμβρίου 2018
Ενημέρωση Συγγραφέων για το αποτέλεσμα της κρίσης: 20 Ιανουαρίου 2019
Έναρξη Εγγραφών: 11 Ιανουαρίου 2019
Υποβολή αναθεωρημένων εργασιών: 5 Φεβρουαρίου 2019
Λήξη εγγραφής με μειωμένα έξοδα συμμετοχής: 8 Μαρτίου 2019
Πρόγραμμα Συνεδρίου: 25 Μαρτίου 2019
Διεξαγωγή Συνεδρίου: 19-21 Απριλίου 2019
Υποβολή Τελικού Κειμένου προς κρίση για τα Πρακτικά: 1 Οκτωβρίου 2019