Εγγραφή

Όροι συμμετοχής

Τις εργασίες του 11ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται, είτε με εργασία (προφορική ανακοίνωση, συμπόσιο, αφίσα, εργαστήριο, συνεδρία στρογγυλής τραπέζης, εργασία εφαρμογών) είτε με απλή συμμετοχή (χωρίς εργασία). Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στο Συνέδριο επιβαρύνεται με έξοδα εγγραφής.

Το κόστος εγγραφής διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα του συμμετέχοντος (Σύνεδρος με οποιαδήποτε ιδιότητα εκτός του φοιτητή και Σύνεδρος με ιδιότητα του Φοιτητή), αλλά και την ημερομηνία καταβολής του αντίστοιχου ποσού. Ανάλογα με την περίπτωση, η οικονομική επιβάρυνση έχει ως εξής:

Εγγραφή

με μειωμένα έξοδα εγγραφής
ΜΕΧΡΙ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Εγγραφή

ΑΠΟ 
9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Σύνεδροι 
(ΔΕΠ, Εκπαιδευτικοί κ.λπ.)
30 Ευρώ 50 Ευρώ
 Φοιτητές

(Παρατήρηση 1)

15 Ευρώ 25 Ευρώ

Το ποσό της εγγραφής καλύπτει:

 • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
 • Υλικό του Συνεδρίου (πρόγραμμα, βιβλίο περιλήψεων, βεβαιώσεις παρακολούθησης)
 • Καφέ στα διαλείμματα
 • Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή

Η εγγραφή στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση θα γίνει με την παρακάτω διαδικασία:

 1. Καταθέτετε το ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιότητά σας (Φοιτητής ή Σύνεδρος και ανάλογα με την ημερομηνία όπως έχει ανακοινωθεί στο παραπάνω πίνακα) στον τραπεζικό λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία:

Στοιχεία Τραπεζικού λογαριασμού:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

BANK SWIFT CODE: PIRBGRAA

IBAN: GR24 0172 2500 0052 5009 2936 460

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:  5250-092936-460

ΚΑΤΟΧΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Κ. 50131, ΚΟΖΑΝΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις παρατηρήσεις της κατάθεσης να σημειώσετε το χαρακτηριστικό “80347” και το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα στο Συνέδριο. Για παράδειγμα, “80347 – ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΟΥ”.

 1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://synedrio2019.enephet.gr/?page_id=563. Αμέσως μετά την κατάθεση του αντίτιμου εγγραφής, συμπληρώστε τη φόρμα που αφορά την επιβεβαίωση εγγραφής και την έκδοση του παραστατικού που επιθυμείτε (απόδειξη ή τιμολόγιο). Προκειμένου να εκδοθεί τιμολόγιο θα πρέπει να ξέρουμε μερικές μέρες νωρίτερα από την κατάθεση τα πλήρη στοιχεία που περιλαμβάνει μια σφραγίδα για να εκδώσουμε το τιμολόγιο. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόδειξη και ζητηθεί τιμολόγιο, αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι μπορεί ήδη να έχουν εκδοθεί τιμολόγια σε άλλες ημερομηνίες. Τέλος στην πρώτη σελίδα, συμπληρώνετε τα στοιχεία του συμμετέχοντα στο Συνέδριο.
 2. Στην επόμενη σελίδα, συμπληρώνετε το ποσό και την ημερομηνία της κατάθεσης, καθώς επίσης και τα ID των εργασιών που συμμετέχετε ως παρουσιαστής. Επιλέγετε το είδος του παραστατικού που επιθυμείτε, και συμπληρώνετε τα στοιχεία στα οποία θέλετε να εκδοθεί το παραστατικό.
 3. Τέλος, στην τρίτη σελίδα, επιβεβαιώνετε την ορθότητα των στοιχείων που δηλώσατε. Μετά από λίγο θα παραλάβετε email που θα αναφέρει τα στοιχεία που δηλώσατε. Επισημαίνεται ότι το παραστατικό της κατάθεσης θα εκδοθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώσατε. Μετά την υποβολή των στοιχείων δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση αυτών (όπως π.χ. να εκδοθεί απόδειξη αντί τιμολογίου ή και αντίστροφα).

Παρατηρήσεις

 1. Ως Φοιτητές λογίζονται οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, ανεξάρτητα αν διαθέτουν και άλλη ιδιότητα (π.χ. εκπαιδευτικός). Όσοι εγγράφονται ως φοιτητές θα πρέπει με τη συμπλήρωση της φόρμας που αφορά την επιβεβαίωση εγγραφής να στέλνουν και αντίγραφο της φοιτητικής τους ταυτότητας του Ακ. Έτους 2018-2019 ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να επιβεβαιώνει τη φοιτητική τους ταυτότητα στο mail του συνεδρίου: synedrio2019.enephet@uowm.gr .
 2. Για κάθε εργασία που θα γίνει αποδεκτή για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του συνεδρίου θα πρέπει τουλάχιστον ο συγγραφέας που θα την παρουσιάσει να εγγραφεί μέχρι 8 Μαρτίου 2019.
 3. Ο κάθε συγγραφέας ανεξάρτητα του αριθμού των εργασιών που παρουσιάζει -με βάση τις σχετικές οδηγίες του συνεδρίου- κάνει μόνο μία εγγραφή.
 4. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης εγγραφής και επιστροφής των χρημάτων.