20η Ανακοίνωση

Aγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

σας υπενθυμίζουμε ότι τα πρακτικά του 11ου συνεδρίου αναρτήθηκαν στη διεύθυνση:

http://synedrio2019.enephet.gr/?page_id=1386

Μέχρι 24 Ιανουαρίου περιμένουμε παρατηρήσεις σας για τυχόν αβλεψίες της οργανωτικής επιτροπής.

Στις 25 Ιανουαρίου θα εκδοθεί η τελική έκδοση χωρίς άλλες βελτιωτικές αλλαγές.

Με εκτίμηση

Από την οργανωτική επιτροπή