3η ανακοίνωση

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

 

η νέα λήξη υποβολής των εργασιών -μετά από αίτημα αρκετών- είναι
18 Νοεμβρίου 2018.

 

Με εκτίμηση 
Από την Οργανωτική επιτροπή