Επιστροφή σε 11ο Συνέδριο

Οργανωτική Επιτροπή

1. Σπύρτου Άννα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2. Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

3. Μαλανδράκης Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

4. Ζουπίδης Αναστάσιος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

5. Καριώτογλου Πέτρος, Ομότιμος-Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

6. Αμπράζης Αλέξανδρος, Υποψήφιος διδάκτορας

7. Μάνου Λεωνίδας, Υποψήφιος διδάκτορας

8. Πέικος Γιώργος, Υποψήφιος διδάκτορας

9. Σεμερτζίδης Γιώργος, Ειδικό Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό

10. Στράγγας Αντώνης, Υποψήφιος διδάκτορας

11. Χαϊτίδου Μαρία, Υποψήφιος διδάκτορας

12. Ζάχου Γιώτα, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση