18η Ανακοίνωση

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι άλλαξε η προθεσμία υποβολής του τελικού κειμένου προς κρίση για τα πρακτικά. Νεότερη ημερομηνία: 1 Οκτωβρίου 2019.

Σας ευχαριστούμε