Αύγουστος 2019 αρχείο

18η Ανακοίνωση

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι άλλαξε η προθεσμία υποβολής του τελικού κειμένου προς κρίση για τα πρακτικά. Νεότερη ημερομηνία: 1 Οκτωβρίου 2019. Σας ευχαριστούμε