17η ανακοίνωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αναθεωρημένων εργασιών για τα πρακτικά του συνεδρίου. Σας καλούμε να ενσωματώσετε όλες τις αλλαγές που έχουν προταθεί από τους κριτές και από τις συζητήσεις στο συνέδριο.

 

Υποβολή Τελικού Κειμένου προς κρίση για τα Πρακτικά: 31 Αυγούστου 2019.

 

Οδηγίες συγγραφής

[1] Όλες οι κατηγορίες εργασιών θα είναι σε μορφή word – κατάληξη  doc ή docx.

[2] Όλες οι κατηγορίες εργασιών θα έχουν στην πρώτη σελίδα μόνο τα ακόλουθα στοιχεία, πρώτα στην Ελληνική και αμέσως μετά στην Αγγλική γλώσσα: Τίτλος, Ονοματεπώνυμα συγγραφέων, Ιδρύματα συγγραφέων, Περίληψη, Λέξεις-Κλειδιά.

[3] Κατηγορία «προφορικές ανακοινώσεις»: η εργασία θα έχει έκταση 5-9 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών, αναφορών, κ.λπ.). Η πρώτη σελίδα θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στην οδηγία 2.

[4] Κατηγορία «Συμπόσια»: η κάθε εργασία του συμποσίου θα έχει έκταση 5-9 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών, αναφορών, κ.λπ.). Η πρώτη σελίδα θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στην οδηγία 2.

Για κάθε συμπόσιο θα υποβληθεί από τους οργανωτές η Σύνοψη του Συμποσίου, έκτασης δύο σελίδες, στην οποία θα αναλύεται ο σκοπός του και οι επιμέρους εργασίες του συμποσίου.. Η πρώτη σελίδα θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στην οδηγία 2 καθώς και την Σύνοψη μόνο στα ελληνικά, ενώ η δεύτερη σελίδα τα στοιχεία που καθορίζονται στην οδηγία 2 καθώς και την Σύνοψη μόνο στα αγγλικά.

[5] Κατηγορίες «Αναρτημένη ανακοίνωση (Poster)», «Εργαστήρια», «Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης», «Εργασίες Εφαρμογών»: Η έκταση των εργασιών είναι ίδια με την αρχική έκταση, όπως φαίνεται στις οδηγίες (http://synedrio2019.enephet.gr/?page_id=11). Επιπλέον προστίθεται μία σελίδα η οποία ακολουθεί την οδηγία 2.

[6] Το υπόδειγμα των εργασιών είναι αναρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο «Υπόδειγμα τελικής εργασίας για τα πρακτικά του συνεδρίου»: http://synedrio2019.enephet.gr/?page_id=11

[7] Η εργασία υποβάλλεται με βάση τις «Οδηγίες Υποβολής Τελικής Εργασίας για τα πρακτικά του συνεδρίου» στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://synedrio2019.enephet.gr/?page_id=11