8η ανακοίνωση

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

ακολουθούν συμπληρωματικές οδηγίες για την εγγραφή σας στο συνέδριο.

 

Ειδικές οδηγίες περιγράφονται στις παρατηρήσεις (στο τελευταίο μέρος της ίδιας σελίδας).

 

  • Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η εγγραφή για όσους/ες επιθυμούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες του συνεδρίου (έντυπα υλικά, γεύματα).

 

  • Βεβαίωση συμμετοχής θα παραλάβουν μόνο όσοι/ες εγγραφούν στο συνέδριο.

 

Από την Οργανωτική επιτροπή