7η ανακοίνωση

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι για κάθε αποδεκτή εργασία, θα πρέπει τουλάχιστον ο/η συγγραφέας που θα την παρουσιάσει να εγγραφεί μέχρι 8 Μαρτίου 2019, ώστε η εργασία να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του συνεδρίου. Αναλυτικές οδηγίες για τις υποχρεώσεις εγγραφής: http://synedrio2019.enephet.gr/?page_id=13.