6η ανακοίνωση

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

ακολουθούν συμπληρωματικές οδηγίες για την υποβολή των αναθεωρημένων εργασιών σας.

 

  • Στο κείμενο των αναθεωρημένων εργασιών θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία των συγγραφέων αμέσως μετά τον τίτλο. Συγκεκριμένα:

[1] Μετά τον τίτλο αφήστε μία (1) κενή σειρά.

[2] Επόμενη σειρά: Όνομα και Επώνυμο (Arial Narrow, μέγεθος 12, κεντραρισμένα)

[3] Επόμενη σειρά: Ίδρυμα (Arial Narrow, Italics, μέγεθος 10, κεντραρισμένα)

[4] Επόμενη σειρά: Αφήστε μια (1) κενή σειρά.

[5] Επόμενη σειρά: Περίληψη.

 

Ακολουθεί παράδειγμα:

Τίτλος Εργασίας

(Arial 14, πεζά γράμματα, έντονη γραφή, κεντραρισμένα. Ο τίτλος να ξεκινάει από την 5η γραμμή)

Όνομα Επίθετο1, Όνομα Επίθετο2, Όνομα Επίθετο3

1Ιδρυμα, 2Ιδρυμα, 3Ιδρυμα

 

Περίληψη (Αφήστε 1 σειρά μεταξύ τoυ ιδρύματος και της περίληψης)

……………………………………

 

  • Τελική ημερομηνία υποβολής αναθεωρημένων εργασιών:         5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 22:00μμ
  • Για να υποβάλετε την αναθεωρημένη έκδοση της εργασίας σας ακολουθείστε τις Οδηγίες Υποβολής Αναθεωρημένης Εργασίας (4η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://synedrio2019.enephet.gr/).
  • Το μέγεθος της αναθεωρημένης σύνοψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των σελίδων που περιγράφονται στις οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης εργασιών. Επομένως λάβετε υπόψη μόνο τον αριθμό των σελίδων και όχι τον αριθμό των λέξεων (http://synedrio2019.enephet.gr/?page_id=11).
  • Λήξη εγγραφής με μειωμένα έξοδα συμμετοχής: 1 Μαρτίου 2019. (http://synedrio2019.enephet.gr/?page_id=13)