5η ανακοίνωση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο 11ο Συνέδριο της ΕΝΕΦΕΤ με την υποβολή των εργασιών. Ακολουθούν διευκρινίσεις με βάση τις απορίες που έχετε διατυπώσει για την υποβολή των αναθεωρημένων εργασιών σας.

  • Τελική ημερομηνία υποβολής αναθεωρημένων εργασιών:5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 22:00μμ

 

 

  • Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν αναθεωρημένες με βάση τις παρατηρήσεις των κριτών. Στο κείμενο των αναθεωρημένων εργασιών θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία των συγγραφέων αμέσως μετά τον τίτλο καθώς και στις βιβλιογραφικές αναφορές (όταν υπάρχουν τέτοιες).

 

  • Οι αναθεωρημένες εργασίες θα υποβληθούν σε μορφή doc ή docx.

 

  • Ορισμένες εργασίες προτείνεται να αλλάξουν κατηγορία. Η σχετική πρόταση επισημαίνεται στις απαντήσεις που λάβατε από την οργανωτική επιτροπή. Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές, η αναθεωρημένη εργασία θα γίνει αποδεκτή στη νέα κατηγορία.

 

  • Το μέγεθος της αναθεωρημένης σύνοψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των σελίδων που περιγράφονται στις οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης εργασιών. Επομένως λάβετε υπόψη μόνο τον αριθμό των σελίδων και όχι τον αριθμό των λέξεων (http://synedrio2019.enephet.gr/?page_id=11).

 

  • Οι παραπάνω αναθεωρήσεις (άρση ανωνυμίας αναφορών και πλήρη στοιχεία συγγραφέων) θα πρέπει να κατατεθούν και από τις εργασίες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές στο συνέδριο χωρίς αλλαγές.

 

  • Η διαδικασία για την έκδοση πρακτικών του συνεδρίου πρόκειται να ξεκινήσει μετά τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Επομένως, ο αριθμός των σελίδων για κάθε κατηγορία εργασιών θα οριστικοποιηθεί μετά το συνέδριο (π.χ. αύξηση σελίδων).