4η ανακοίνωση

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

για να υποβάλετε την αναθεωρημένη έκδοση της εργασίας σας ακολουθείστε τις Οδηγίες Υποβολής Αναθεωρημένης Εργασίας

Με εκτίμηση

Από την Οργανωτική επιτροπή