11η ανακοίνωση

Αγαπητοί και αγαπητές σύνεδροι,

 

Το τελικό πρόγραμμα του 11ου Συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ είναι έτοιμο.

Λάβαμε υπόψη -στο μέτρο του εφικτού- τις τελευταίες επισημάνσεις σας για τη χρονική παρουσίαση των εισηγήσεων.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση.

 

Από την Οργανωτική Επιτροπή