10η ανακοίνωση

Αγαπητοί και αγαπητές σύνεδροι,

 

Το αναθεωρημένο πρόγραμμα του 11ου Συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ είναι έτοιμο.

Λάβαμε υπόψη -στο μέτρο του εφικτού- τις νέες επισημάνσεις σας για τη χρονική παρουσίαση των εισηγήσεων.

Υπογραμμίζουμε ότι στην αναθεωρημένη μορφή η παρουσίαση των εφαρμογών αναδομήθηκε με βάση το πρόγραμμα του 10ου συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ.

Σύντομα θα λάβετε την ανανεωμένη του μορφή με τις περιλήψεις των εργασιών.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Από την Οργανωτική Επιτροπή