9η ανακοίνωση

Αγαπητοί και αγαπητές σύνεδροι,

 

Το πρόγραμμα του 11ου Συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ είναι έτοιμο.

Λάβαμε υπόψη -στο μέτρο του εφικτού- τις επισημάνσεις σας για τη χρονική παρουσίαση των εισηγήσεων.

Σύντομα θα λάβετε την ανανεωμένη του μορφή με τις περιλήψεις των εργασιών.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Από την Οργανωτική Επιτροπή

Μεγέθος Γραμματοσειρας