9η ανακοίνωση

Αγαπητοί και αγαπητές σύνεδροι,

 

Το πρόγραμμα του 11ου Συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ είναι έτοιμο.

Λάβαμε υπόψη -στο μέτρο του εφικτού- τις επισημάνσεις σας για τη χρονική παρουσίαση των εισηγήσεων.

Σύντομα θα λάβετε την ανανεωμένη του μορφή με τις περιλήψεις των εργασιών.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Από την Οργανωτική Επιτροπή